Kunstgang Leiden

De Kunstgang is een commissie – bestaande uit studenten Kunstgeschiedenis – die de kunstgalerie in het Lipsius runt. In de zomer van 2014 heeft de LAKgalerie een doorstart gemaakt onder de vleugels van de faculteit Geesteswetenschappen van de Universiteit Leiden. In samenwerking met de studievereniging van de opleiding Kunstgeschiedenis, de Leidse Kunsthistorische Vereniging, is de commissie tot stand gekomen, maar staat op dit moment geheel los van de vereniging. De galerie is bedoeld om beginnend kunstenaars, die recent zijn afgestudeerd aan een kunstacademie, een podium te bieden en de universiteit te voorzien van mooi gevulde gangen. Daarnaast geeft de galerie de studenten Kunstgeschiedenis de gelegenheid hun tijdens de studie opgedane kennis direct in de praktijk te brengen. Het is voor kunsthistorici belangrijk om in aanraking te komen met kunstenaars en over kunst te praten. Het geeft nieuwe inzichten die je in de collegezalen vaak niet krijgt.

De Kunstgang – de naam zegt het al – is een gang, gelegen tussen de zalen 003, 005 en 028, de zalen waar wij als Kunstgeschiedenisstudenten de meeste colleges volgen. Daarnaast hebben we aan de andere kant van het Lipsius nog een kleinere gang waar plaats is voor kleiner werk van de desbetreffende kunstenaar. Vaak dient deze laatstgenoemde gang ter ondersteuning van de centrale gang. Alles wat aan de muur kan hangen is welkom: schilderijen, fotografie, drukkunst, et cetera. Elke twee maanden worden de muren gesierd door nieuwe kunstwerken.

Bij elke tentoonstelling hoort ook een officiële opening. Bij deze openingen, de vernissages, organiseert de Kunstgang naast de vaste borrel ook bijzondere activiteiten. Zo organiseren we onder andere interviews en lezingen van gastsprekers.

 

The Kunstgang is a commission – formed by Art History students – that runs the art gallery in the Lipsius building. In the summer of 2014 the former LAKgalerie relaunched under the wings of the Leiden University faculty of Humanities. Together with the student association of the Art History program, de LKV, the commission came into being. However, at the moment the two are separated. The gallery aims to give starting artists, who recently graduated from art academy, a platform and to provide the University with beautifully filled hallways. In addition to that, the gallery gives Art History students an opportunity to put their gained knowledge to use. It is important for art historians to come into contact with artists and talk about art together. This provides new insights that can’t be taught through lectures.

The Kunstgang – literally, the art hall – is a hallway, located between room 003, 005 and 028; the rooms in which most Art History lectures are held. Besides that, we also have a smaller hallway on the other side of the Lipsius, in which there’s room for smaller work of the exhibiting artist. Often this hallway functions as a support for the exhibition in the central hallway. Everything that can be hung from a wall is welcome: paintings, photographs, prints, etcetera. Every two months the walls are decorated with new artworks.

Each exhibition begins with an official opening. During these openings, or vernissages, the Kunstgang organises an informal reception and special events, such as interviews with the artist or guest lectures.

 

ideas_and_critics2

 

 

 

Tentoonstellingen

 Vernissage 1 oktober

 

Met trots stellen wij jullie voor aan onze nieuwe kunstenares.
Nadat ze een periode in Florence heeft doorgebracht om intensief bezig te zijn met klassieke teken- en schilderkunst en de bijkomende technieken op de Florence Academy of Art, komt Dymph de Gooijer bij ons exposeren met haar vernieuwde werk. Voor deze expositie combineert zij experimenteel, oude en nieuwe werken mede geïnspireerd door haar eigen leerproces. Dymph heeft al meerdere exposities gehad bij onder andere Museum Kranenburg, Studio Sarphaat en het Hoxton hotel in Amsterdam. Haar inspiratie haalt ze uit het dagelijks gevoelsleven, verlichtende gebeurtenissen maar ook de de dingen die we liever niet voelen of waar we bang voor zijn en verstoppen. Op dinsdag 1 oktober openen wij de expositie ‘Onder het Mom’. Onder het genot van een drankje en een hapje en krijg je de unieke kans om met de kunstenaar te praten. Hopelijk zien we jullie bij de opening!
Volg onze facebook pagina of instagram (@kunstgangleiden) voor updates over het programma!

Het werk van Dymph zal van 1 oktober t/m 29 november te zien zijn.

We are proud to introduce you to our new artist.
After she has spent a period in Florence to find out everything about classical drawing and painting and the additional techniques at the Florence Academy of Art, Dymph de Gooijer comes to exhibit her new work with us. For this exhibition she combines experimental, old and new works partly inspired by her own learning process. Dymph has already had several exhibitions at Museum Kranenburg, Studio Sarphaat and the Hoxton hotel in Amsterdam. She draws her inspiration from daily emotional life, enlightening events but also the things that we would rather not feel or that we are afraid of and hide. On Tuesday the 1st of October we will open the exhibition “Onder het Mom”. ​​Whilst enjoying a drink and a snack you will have the unique opportunity to talk to the artist Dymph herself. We hope to see you there!
Follow our facebook page or instagram (@kunstgangleiden) for updates about the program!

Dymph’s work will be on show from 1 October to 29 November.

 

 

Collectie

De exposities van de Kunstgang wisselen om de twee maanden en hebben als doel de gangen van het faculteitsgebouw het hele jaar te vullen met diverse kunst. De Kunstgang heeft inmiddels veertien tentoonstellingen verzorgd. In ruil voor de expositie vragen wij de kunstenaar een werk te schenken aan de Kunstgang. Dit hoeft niet één van de tentoongestelde werken te zijn. Het is geen verplichting, maar een herinnering aan een prettige samenwerking met de kunstenaar. De werken vormen samen onze vaste collectie en zijn tevens te bewonderen in het Lipsius bij zaal 011 (tegenover de oranje banken).

Klik op de foto voor meer informatie over de bijbehorende tentoonstelling.

 

The exhibitions held in the Kunstgang change every two months and aim to fill the hallways of the faculty building with various artworks throughout the entire year. By now the Kunstgang has organised fourteen exhibitions. In exchange for the exhibition we ask the artist to donate an artwork to the Kunstgang. This doesn’t necessarily have to be one of the exhibited works. A donation is not required, but it is meant as a reminder of a pleasant cooperation. All these works together form our permanent collection which is on display at room 011 (opposite the orange benches)

Click the photos for more information about the exhibition.

8 tim7 melle6 eva

5 stefan

4 liza3 nathalie2 aad

1 stephan