Liza Nijhuis

“In eerste instantie lijkt het alsof Liza de deur naar het verleden heeft opengezet door het archief van haar vader als uitgangspunt te gebruiken. Dit is echter schijn […].”

“At first glance it looks as if Liza opened a door to the past by using her father’s archive as a starting point. However, this is an illusion […].”

5 mijn beeld in zijn reis, zijn reis in mijn beeld