Tim Meijer

In het werk van Tim Meijer komt zijn fascinatie voor vergankelijkheid duidelijk terug. Hij legt vergeten, verwoeste en verwaarloosde plaatsen en objecten vast. Voor het project Garzweiler II reisde hij af naar een bruinkoolmijn in Duitsland, vlak bij de grens met Limburg. Hier is de aarde opengereten en getransformeerd tot een enorme krater. Deze uitgravingen zullen tot 2044 voortduren. Omringende dorpen worden door de bruinkoolmijn opgeslokt en verdwijnen langzaam maar zeker van de kaart. De foto’s, die Tim Meijer hier maakte, gaan over het herleven van herinneringen in de overblijfselen die mensen achter hebben moeten laten in dit gebied.

Naast de reeks Garzweiler II presenteerde hij ook de reeksen Windows en Borschemich. In een tijdperk waarin weggooien een enorm deel van onze cultuur is, vertelt Tim Meijer verhalen met sporen van menselijke aanwezigheid, de afwezigheid van menselijkheid.

In Tim Meijer’s work his fascination for transiency is a returning aspect. He captures forgotten, destroyed and neglected places and objects. For the Garzweiler II project, he traveled to a lignite mine in Germany, near the border with Limburg. Here, the earth has been torn open and transformed into a massive pit. These excavations will continue on until 2044. Surrounding villages are engulfed by the mine and slowly but surely disappear from the maps. The pictures that Tim Meijer took are about reliving the memories in the remains that people had to leave behind in this area.

Next to the Garzweiler II series, he also presented the series Windows and Borschemich. In an era where waste is a big part of our culture, Tim Meijer tells stories with traces of human presence, the absence of humanity.