Kunstgang Leiden

Dit is de samenvatting van de startpagina

De Kunstgang is een commissie – bestaande uit studenten Kunstgeschiedenis – die de kunstgalerie in het Lipsius runt. In de zomer van 2014 heeft de LAKgalerie een doorstart gemaakt onder de vleugels van de faculteit Geesteswetenschappen van de Universiteit Leiden. In samenwerking met de studievereniging van de opleiding Kunstgeschiedenis, de Leidse Kunsthistorische Vereniging, is de commissie tot stand gekomen, maar staat op dit moment geheel los van de vereniging. De galerie is bedoeld om beginnend kunstenaars, die recent zijn afgestudeerd aan een kunstacademie, een podium te bieden en de universiteit te voorzien van mooi gevulde gangen. Daarnaast geeft de galerie de studenten Kunstgeschiedenis de gelegenheid hun tijdens de studie opgedane kennis direct in de praktijk te brengen. Het is voor kunsthistorici belangrijk om in aanraking te komen met kunstenaars en over kunst te praten. Het geeft nieuwe inzichten die je in de collegezalen vaak niet krijgt.

De Kunstgang – de naam zegt het al – is een gang, gelegen tussen de zalen 003, 005 en 028, de zalen waar wij als Kunstgeschiedenisstudenten de meeste colleges volgen. Daarnaast hebben we aan de andere kant van het Lipsius nog een kleinere gang waar plaats is voor kleiner werk van de desbetreffende kunstenaar. Vaak dient deze laatstgenoemde gang ter ondersteuning van de centrale gang. Alles wat aan de muur kan hangen is welkom: schilderijen, fotografie, drukkunst, et cetera. Elke twee maanden worden de muren gesierd door nieuwe kunstwerken.

Bij elke tentoonstelling hoort ook een officiële opening. Bij deze openingen, de vernissages, organiseert de Kunstgang naast de vaste borrel ook bijzondere activiteiten. Zo organiseren we onder andere interviews en lezingen van gastsprekers.

 

The Kunstgang is a commission – formed by Art History students – that runs the art gallery in the Lipsius building. In the summer of 2014 the former LAKgalerie relaunched under the wings of the Leiden University faculty of Humanities. Together with the student association of the Art History program, de LKV, the commission came into being. However, at the moment the two are separated. The gallery aims to give starting artists, who recently graduated from art academy, a platform and to provide the University with beautifully filled hallways. In addition to that, the gallery gives Art History students an opportunity to put their gained knowledge to use. It is important for art historians to come into contact with artists and talk about art together. This provides new insights that can’t be taught through lectures.

The Kunstgang – literally, the art hall – is a hallway, located between room 003, 005 and 028; the rooms in which most Art History lectures are held. Besides that, we also have a smaller hallway on the other side of the Lipsius, in which there’s room for smaller work of the exhibiting artist. Often this hallway functions as a support for the exhibition in the central hallway. Everything that can be hung from a wall is welcome: paintings, photographs, prints, etcetera. Every two months the walls are decorated with new artworks.

Each exhibition begins with an official opening. During these openings, or vernissages, the Kunstgang organises an informal reception and special events, such as interviews with the artist or guest lectures.

 

ideas_and_critics2